Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

Najčastejšie poruchy elektropneumatických (vŕtacích) kladív

Každý, kto vlastní vŕtacie kladivo, by určite chcel, aby mu slúžilo čo najdlhšie. Najlepším spôsobom ako predĺžiť životnosť náradia, je používať ho v súlade s návodom na použitie a vykonávať pravidelnú údržbu. Pozrime sa bližšie na najčastejšie poruchy kladív a ako im vieme predchádzať.

Elektropneumatický príklep

Elektropneumatické kladivo využíva premenu rotačného pohybu rotora na posuvný pohyb piestu (obr.1). Elektropneumatický systém využíva na vytvorenie úderu dva piesty - hnací piest a voľnobežný piest. Prevodom v motorovej časti sa vytvára pohyb hnacieho piestu pomocou kľukového hriadeľa alebo excentrickým prevodom. Hnací piest sa pohybuje vo valci spolu s voľnobežným piestom a stláča vzduch, ktorý poháňa voľnobežný piest proti úderníku. Viac nájdete v článku "Aký druh príklepu potrebujete".

Obr. 1. Kombinované kladivo HERMAN BX-1200 (Animácia pohonu)

Poruchy elektropneumatických kladív

 • 1. Pneumatický systém
 • 2. Úderník
 • 3. Upínacia hlava
 • 4. Prepínanie prevádzkových režimov
 • 5. Motor
 • 6. Spínač
 • 7. Prívodný kábel

1. Pneumatický systém

Pre vytvorenie efektívneho úderu je dôležitá tesnosť pneumatického systému.

Ako bolo spomenuté, hnací piest (obr.2) je uložený vo valci, ktorý pohybom vpred stláča vzduch a poháňa voľnobežný piest (obr.3). Poškodením alebo opotrebovaním tesniacich krúžkov (obr.4) hnacieho a voľnobežného piestu dochádza k úniku vzduchu z valca. To má za následok stratu energie príklepu. Príčinou poškodenia je nedostatočné mazanie, kedy dochádza k vydratiu vodiaceho valca a/alebo tesnení.

Voľnobežný piest svojím pohybom udiera do úderníka, ktorý vytvára úder na nástroj.

Pri opotrebovanom tesnení voľnobežného piestu dochádza k samovoľnému pohybu piestu a k spätnému rázu na úderník alebo hnací piest. Takýto pohyb môže spôsobiť poškodenie celého mechanizmu úderu.

Obr.2. Nový hnací piest (1), poškodený hnací piest (2)

Obr.2. Nový hnací piest (1), poškodený hnací piest (2)

Obr.3. Nový voľnobežný piest (1), poškodený voľnobežný piest (2)

Obr.3. Nový voľnobežný piest (1), pošk. voľnobežný piest (2)

Obr.4. Nové tesnenie piestu (1), poškodené tesnenie piestu (2)

Obr.4. Nové tesnenie piestu (1), poškodené tesnenie piestu (2)

2. Úderník

Obr.5. Nový úderník (1), poškodený úderník (2)

Obr.5. Nový úderník (1), poškodený úderník (2)

Úderník (obr.5) je uložený v hlave kladiva a jeho pohyb spôsobuje úder na nástroj. Podľa konštrukcie náradia je úderník uložený medzi dvoma tesniacimi krúžkami, alebo je tesnenie na úderníku. Nadmerným zaťažovaním náradia pri práci dochádza k deformácii dotykových častí úderníka alebo k jeho zlomeniu.

3. Upínacia hlava

Najčastejšie používaným systémom upínania v hmotnostnej kategórii kladív do 5kg je SDS-plus, do 10kg SDS-max, a u veľkých búracích kladív 28mm alebo 30mm šesťhran. Pri upínacom mechanizme kladív SDS-plus a SDS-max sa pre upnutie nástroja používajú aretačné guličky alebo valčeky (obr.6), ktoré zabraňujú vypadnutiu nástroja z upínacej hlavy. U náradí so systémom upínania 28mm alebo 30mm šesťhran je upnutie nástroja zabezpečené pomocou aretačného kolíka. Pri všetkých typoch uchytenia, kde dochádza k posuvnému pohybu nástroja, je nutné mazať stopky nástrojov. Správnym mazaním predídeme predčasnému opotrebovaniu upínacieho mechanizmu, ako aj samotnej stopky nástroja.

Obr.6. Nový aretačný valček (1), poškodený aretačný valček (2)

Obr.6. Nový aretačný valček (1), poškodený aretačný valček (2)

4. Prepínanie prevádzkových režimov

Obr.7. Prepínač režimov. Nový prepínač (1), poškodený prepínač (2)

Obr.7. Prepínač režimov. Nový prepínač (1), poškodený prepínač (2)

U kombinovaných kladív máme možnosť voľby niekoľkých režimov prevádzky a polohy na otočenie sekáča do požadovanej pozície. Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh (obr.7) alebo aretácie sekáča. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.

5. Motor

Poškodenie motorovej časti kladív je častým následkom preťažovania alebo znečistených vetracích otvorov náradia. Náradie by malo byť prevádzkované tak, aby počas práce neklesli otáčky motora pod nominálnu hodnotu. Vždy dbáme na čistotu vetracích otvorov. Pravidelným čistením stlačeným vzduchom predchádzame zaneseniu vetracích otvorov motora. Podrobne sa téme porúch motorovej časti náradí venujeme v článkoch "Poruchy komutátorových motorov elektrických náradí" a "Poruchy bezuhlíkových motorov elektrických náradí".

6. Spínač

Spínač (obr.8) je kľúčovým komponentom, ktorý umožňuje ovládanie a obsluhu náradia. K jeho poškodeniu najčastejšie dochádza zanesením kontaktov pri práci v prašnom prostredí. Pravidelným čistením pomocou stlačeného vzduchu môžeme predísť jeho poškodeniu.

Obr. 8. Nový spínač (1), poškodený spínač (2)

Obr. 8. Nový spínač (1), poškodený spínač (2)

7. Prívodný kábel

Porucha prívodného kábla sa najčastejšie prejaví v mieste jeho vstupu do náradia, pri prechodke kábla (obr.9) alebo v blízkosti vidlice (obr.10). Pri akomkoľvek poškodení kábla je používanie náradia nebezpečné, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Na odstránenie poruchy je potrebné vymeniť prívodný kábel. Takúto opravu by mala vykonávať osoba na to spôsobilá (so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a praxou), ideálne je však poslať náradie do autorizovaného servisu. Aby sme zabránili poškodeniu prívodného kábla, dbáme na to, aby sme kábel neohýbali do ostrých uhlov, neomotávali ho okolo náradia príliš tesne, a aby pri práci nebol vodič napnutý. Nikdy nepoužívame šnúru na prenášanie, zatláčanie alebo vyťahovanie náradia zo siete. Chránime šnúru pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami náradia.

Obr. 9. Zlomený kábel pri vstupe do náradia

Obr. 9. Zlomený kábel pri vstupe do náradia

Obr. 10. Zlomený kábel pri vidlici

Obr. 10. Zlomený kábel pri vidlici

Záver

Zhrnutie základných zásad predchádzania poruchám a predĺženia životnosti nášho pomocníka:

 • Pravidelné mazanie hlavy kladiva a mechanizmu úderu.
 • Mazanie stopiek nástrojov.
 • Náradie nepreťažujte - motor musí vždy pracovať pri menovitých otáčkach.
 • Pri zjavnej strate príklepu ukončite prácu - a náradie si nechajte prehliadnuť v autorizovanom servise.
 • Pri akomkoľvek poškodení náradie nepoužívajte.

Kľúčové slová: pneumatické kladivo, motor, spínač, úderník, upínacia hlava, pneumatický systém, prívodný kábel

Zdroje:
Interné technické a školiace materiály spoločnosti HERMAN


Recenzie článku Pridať recenziu

 1. Jakub Borsík

  Náradie nepreťažujte- fráza pri ktorej sa veľa ľudí pousmeje

Ďalšie články

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.