Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

Phillips a Pozidriv – ako ich rozoznať?

Jednoduchý spôsob ako rozlíšite dve najčastejšie používané skrutky s krížovou drážkou: nemusíte skúmať tvar a geometriu drážky v hlave skrutky - skrutky Pozidriv majú štyri zárezy umiestnené pod uhlom 45° od hlavnej krížovej drážky priamo na svojej hlave, čím sa vizuálne odlišujú od skrutiek Phillips.

Už v minulom článku sme spomenuli, že existuje viacero variant skrutiek s krížovou drážkou.

Niektoré z nich sú pomerne exotické a v praxi sa s nimi stretnete málokedy. V dnešnom článku sa zameriame na dve z nich, ktoré sa používajú najčastejšie – Phillips a Pozidriv (často nesprávne nazývaný Pozidrive).

Obr. 1. Hlava skrutky Phillips (1) a Pozidriv (2)

Obr. 1. Hlava skrutky Phillips (1) a Pozidriv (2)

 

Obr. 2. Rôzne typy krížovej drážky

Obr. 2. Rôzne typy krížovej drážky

Niekto ich vôbec nerozlišuje a považuje ich za totožné, opačným extrémom je názor, že ide o dve úplne odlišné a nekompatibilné konštrukcie. Ako to obvykle býva, pravda je niekde uprostred, avšak je potrebné povedať, že skutočne ide o rôzne konštrukcie a pri práci s nimi je dobré na to myslieť.

V nutnom prípade je možné zaskrutkovať skrutku Pozidriv bitom Phillips (aj naopak), ale – nerobte to. Povieme si, prečo.

História

Skrutku v prevedení Phillips vynašiel John P. Thompson v roku 1932, ktorému sa však nepodarilo zaujať potenciálnych výrobcov a tak predal svoj návrh obchodníkovi Henrymu F. Phillipsovi.

Ten následne založil spoločnosť Phillips Screw Company, vylepšil dizajn skrutky, úspešne ju patentoval v roku 1936 a dosiahol jej všeobecné prijatie výrobcami aj používateľmi. Koho by zaujímali podrobnosti a chcel by vedieť, čo všetko sa dá o takej jednoduchej veci, ako je skrutka popísať, môže nahliadnuť do pôvodného znenia patentu.

Skrutka typu Phillips je často kritizovaná pre svoju vlastnosť vyplývajúcu z jej konštrukcie: skrutkovací nástroj – bit má väčšiu tendenciu vykĺznuť z drážky v hlave skrutky pri vyšších úrovniach krútiaceho momentu ako iné konštrukcie s "krížovou hlavou". Zdokonalenie pôvodnej konštrukcie z roku 1949 opísané v patente USA č. 2 474 994 túto vlastnosť opisuje.

Skrutka typu Pozidriv sa dá považovať za vylepšenú verziu skrutky Phillips. Bola patentovaná spoločnosťou GKN Screws and Fasteners v roku 1962.

Obr. 3. Pôvodný patent skrutky Phillips

Obr. 3. Pôvodný patent skrutky Phillips

Pozidriv bol navrhnutý tak, aby umožňoval použitie väčšieho krútiaceho momentu a väčší záber ako pohon Phillips. Výsledkom je menšia pravdepodobnosť, že bit Pozidriv vykĺzne z drážky v hlave skrutky. Okrem toho je plne kompatibilný so skrutkovým pohonom Supadriv, ktorý je ďalším stupňom vývoja skrutiek a od pohonu Pozidriv sa líši tým, že na rozdiel od neho má malý uhlový posun (vôľu) medzi dosadacími plochami a bitom.

Veľkosti, označovanie a varianty

Veľkosti drážok Phillips aj Pozidriv a príslušných nástrojov sa označujú veľkými písmenami "PH", resp. „PZ“, za ktorým nasleduje číslo v rozsahu od 0 do 4, pričom čísla určujú veľkosť bitov. Čím väčšie číslo, tým väčší bit.

Najčastejšie používané veľkosti sú PH1, PH2 a PZ1, PZ2.

Pre úplnosť - okrem týchto bežne dostupných a používaných veľkostí existujú aj menšie skrutky a príslušné pohony, ktoré sú označované kódmi PH00, alebo PH000. Tieto skrutky sa niekedy nazývajú „hodinárske“ a sú určené predovšetkým pre použitie v jemnej elektronike. V stavebníctve a strojárstve sa s nimi nestretnete.

Pri práci so skrutkami je veľmi dôležité použiť nielen správny typ skrutkovacieho nástroja, ale aj jeho veľkosť zodpovedajúcu veľkosti drážky v hlave skrutky. Pokiaľ použijeme menšiu veľkosť bitu, styčné plochy medzi skrutkou a nástrojom budú oveľa menšie, vôľa medzi nimi väčšia, skrutkovač bude mať tendenciu „pretáčať“ sa a riziko poškodenia drážky bude oveľa väčšie. Keby sme chceli použiť väčší bit, nepodarí sa nám ho vsunúť do drážky v hlave skrutky.

Pokiaľ chcete pracovať so skrutkami Phillips / Pozidriv a nemáte ešte jednotlivé veľkosti “v oku“, pri výbere správnej veľkosti bitu pre konkrétnu skrutku vám poslúži nasledujúca tabuľka:

Skrutky do kovu Ø (mm) Skrutky do dreva Ø (mm)
PH0 / PZ0 1,6 - 2,2 2,0
PH1 / PZ1 2,0 - 3,5 2,5 - 3,5
PH2 / PZ2 4,0 - 5,0 4,0 - 5,5
PH3 / PZ3 5,5 - 6,3 6,0 - 7,0
PH4 / PZ4 8,0 - 10,0 8,0

Tab. 1. Správne veľkosti skrutiek do kovu a dreva

 

Takže: Phillips vs Pozidriv – čím sa líšia?

Na obrázku je znázornený zrejmý rozdiel medzi hlavou skrutky Phillips a Pozidriv. Už na prvý pohľad je jasné, že hoci u obidvoch ide o krížovú drážku, tieto drážky a aj tvar hrotu príslušného skrutkovača alebo bitu sa výrazne líšia.

Dôsledkom návrhu geometrie drážky v hlave skrutky Phillips je to, že z nej krížový skrutkovač pri príliš veľkom krútiacom momente vykĺzne. Príčinou je zaoblenie v centrálnej oblasti drážky (v priesečníku dvoch na seba kolmých drážok) a skosený tvar dosadacích plôch vnútri drážky.

Naproti tomu sú skrutky Pozidriv navrhnuté tak, aby k vykĺznutiu bitu z hlavy skrutky nedošlo, resp. aby sa toto riziko minimalizovalo.

Obr. 4. Phillips vs Pozidriv

Obr. 4. Phillips vs Pozidriv

Obr. 6. Výstupok (1) na príslušnom bite a dodatočná drážka (2) v hlave skrutky Pozidriv

Obr. 5. Výstupok (1) na príslušnom bite a dodatočná drážka (2) v hlave skrutky Pozidriv

Drážka v hlave skrutky typu Pozidriv je doplnená ďalšou, menšou krížovou drážkou, ktorá je oproti hlavnej otočená o 45°. Hrot skrutkovača alebo bitu má zodpovedajúce výčnelky, ktoré do tejto drážky zapadajú.

To vytvára štyri dodatočné kontaktné body a v súčte väčšiu styčnú plochu medzi nástrojom a dosadacími plochami v hlave skrutky a tesnejší kontakt – teda menšiu vôľu medzi nimi.

Geometria pohonu Phillips a jej dôsledky pri použití s drážkou Phillips a Pozidriv

Obr. 7. Skrutkovanie oboch typov skrutiek bitom Phillips

Obr. 6. Skrutkovanie oboch typov skrutiek bitom Phillips

Geometria zárezu drážky sa u porovnávaných konštrukcií tiež líši. Kým drážka typu Phillips je klinovitého, mierne dovnútra skoseného tvaru, steny drážky Pozidriv sú takmer rovnobežné a preto bit Phillips síce dosadne až na dno drážky Pozidriv, avšak neprilieha tak tesne na dosadacie plochy v hlave skrutky – má väčšiu vôľu.

Geometria pohonu Pozidriv a jej dôsledky pri použití s drážkou Phillips a Pozidriv

Obr. 7. Skrutkovanie oboch typov skrutiek bitom Pozidriv

Obr. 7. Skrutkovanie oboch typov skrutiek bitom Pozidriv

Situácia je ešte horšia, ak budeme skrutkovať skrutku Phillips bitom Pozidriv. Ten kvôli svojmu tvaru ani nedosadne až na dno drážky Phillips a navyše dodatočné výčnelky na hrote bitu nemajú vôbec kam zapadnúť a pri použití väčšej sily poškodia hlavu skrutky.

Použitie v praxi

Porovnávané skrutky s odlišným typom drážky a pohonu sú do značnej miery zameniteľné a v zásade neurobíte žiadnu chybu, keď použijete ktorúkoľvek z nich. Dnes sa v praxi stretnete pravdepodobne skôr so skrutkami Pozidriv.

Konkrétne priemyselné odvetvia alebo výrobcovia môžu mať svoje preferencie založené na rôznych faktoroch a historických postupoch. Okrem toho výber medzi typmi Phillips a Pozidriv môže závisieť aj od regionálnych zvyklostí.

Záver:

Z uvedených skutočností vyplýva, že v núdzovom prípade je možné použiť na utiahnutie alebo uvoľnenie skrutiek Phillips/Pozidriv akýkoľvek bit.

Majte však na pamäti, že dobrý výsledok môžete očakávať len vtedy, keď pri práci s konkrétnou skrutkou použijete vždy príslušný bit nielen správneho typu, ale aj veľkosti. Nebudete sa pri práci namáhať viac, než je nutné a navyše sa vyhnete poškodeniu drážok skrutiek a skrutkovacích nástrojov.

Kľúčové slová: nástavce, bity, bit PZ, PZ, bit PH, PH, skrutky, vruty, spojovací materiál

Zdroje:
Interné technické a školiace materiály spoločnosti HERMAN
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
https://shop4fasteners.co.uk/blog/pozidriv-vs-phillips/
https://patents.google.com/patent/US2046837A/en


Recenzie článku Pridať recenziu

  1. Gabriel Köteles

    ďakujem pekne za informácie , pomôžu pri práci

  2. Jozef Jonáštik

    Aj keď pracujem s týmito skrutkami dosial som nemal takéto pdrobné vedomosti o týchto skrutkách.
    Ďakujem za odborné vysvetlenie.

Ďalšie články

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.