Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

Ako vybrať správny pílový list do chvostovej píly

Ako vybrať správny pílový list do chvostovej píly

Chvostová píla je ešte stále nedostatočne ocenené, veľmi špecifické náradie, pôvodne vyvinuté pre demolačné a záchranárske práce. Dnes sa vďaka pílovým listom používa na rôzne účely pri stavbách a rekonštrukciách budov. Je neoceniteľným pomocníkom pri rezaní atypických materiálov, napríklad rúr a trubiek veľkých priemerov, kde si s iným náradím vieme ťažko poradiť.

V princípe sa jedná o pílu s vratným pohybom, pri ktorej sa rezný účinok dosahuje tlačením a ťahaním pílového listu. Konštrukčne je riešená tak, aby sa dala používať aj v zvislých polohách. V základni má pätku, ktorá sa pri rezaní opiera o rezaný povrch a zabraňuje píle pri jej pohybe tlačiť od rezu alebo ťahať k nemu.

Pílový list do chvostovej píly je na prvý (ale naozaj iba na prvý) pohľad jednoduchý výrobok. V skutočnosti ide o zložitý súbor kombinácií základnej suroviny, technológie jej spracovania, tvarov, veľkosti a usporiadania zubov, ako aj tvaru a veľkosti tela pílového listu.

Tento článok nie je pre tých, ktorí chvostovou pílou opilujú konáre v záhrade. Je najmä pre stavbárov, kúrenárov a oknárov, ktorí môžu prednosti chvostovej píly v kombinácii s vhodnými pílovými listami využiť v plnom rozsahu.

Materiálové zloženie a použitie pílových listov do chvostových píl

Základná surovina, z ktorého je pílový list vyrobený, je kľúčová informácia pre voľbu materiálu, ktorý môžete rezať. Na pílových listoch do chvostových píl môžete nájsť označenia HSC, Cr-V, BiM, HM, TC, TCC, TCT a podobne.

Pílové listy na rezanie dreva

HCS (High alloyed Carbon Steel) je vysokolegovaná uhlíková oceľ. Takto označené pílové listy sú vhodné výhradne pre rezanie dreva a pod. Ich prednosťou je najmä dostupná cena. Do tejto kategórie materiálov patrí aj chróm-vanádová oceľ (označenie CV, CrV, Cr-V a pod.) V podstate ide o oceľovú zliatinu obsahujúcu chróm (0,80 – 1,10 %) a vanád (0,18 %). Chróm pridáva tvrdosť a pevnosť a kombinácia s vanádom robí oceľ vhodnejšou na kalenie. Oba tieto materiály (HCS a CrV) sa používajú na výrobu pílových listov pre rezanie dreva a pod.

Pílové listy na rezanie kovu

BiM (bimetal, bimetál) je dvojkov – mechanicky spojené dva pásiky kovu s rôznymi vlastnosťami, ako je znázornené na obr.1.

 

Obr. 1. Bimetal - dva pásiky kovu s rôznymi vlastnosťami

 

Pri pílových listoch sa používa spojenie pružinovej ocele v kombinácii s reznou časťou z materiálu HSS – rýchloreznej ocele. HSS je materiál, ktorý sa používa na výrobu nástrojov pre obrábanie kovov (napríklad známe vrtáky do kovu HSS). Takýto pílový list je veľmi pružný, po ohnutí sa vracia do východiskovej polohy a umožňuje rezať kovové materiály – a samozrejme, pri dostatočne veľkých zuboch aj drevo. Nevýhodou je vyššia cena.

Pílové listy na rezanie stavebných materiálov

HM, TC, TCC, TCT - to všetko sú pílové listy, ktoré majú reznú časť z tvrdokovu. Pozor – z tvrdokovu je iba rezná časť, telo pílového listu je z HCS alebo CrV materiálov.

Rezná časť môže byť osadená tvrdokovovými doštičkami, ktoré sú prispájkované, prípadne sú tvrdokovové zrná príslušnej zrnitosti nanesené na reznú časť pílového listu elektrolyticky. Používajú sa na rezanie stavebných materiálov, napríklad sadrokartónu, dlažby, obkladov, tehál, pórobetónu, a niektoré aj na rezanie liatiny.

 

Označenie Použitie najmä:
Cr-V, CV, resp. HCS Drevo, plasty
BiM, Bi-M Oceľ, neželezné kovy, ale aj drevo, drevo s klincom – všetko závisí od tvaru zubov
HM, TC, TCT, TCC Stavebné materiály

Tab. 1. Materiály pílových listov a ich použitie

 

Avšak to, že sme si povedali niekoľko slov o základných surovinách, ešte nestačí. Veľmi dôležitý faktor sú zuby pílových listov – ich veľkosť, vzdialenosť medzi nimi a osadenie.

Rezná geometria zubov pílového listu

Pri chvostových pílach sa v praxi môžeme stretnúť so štyrmi typmi reznej geometrie zubov : MS, MWS, CS a CT.
MS (Milled Set) – Frézované, rozvedené zuby

 

Obr. 2. Frézované, rozvedené zuby

 

Zuby sú vyklonené striedavo do strán. Pílový list je v zábere pri pohybe hore a aj dole, preto je rez drsný. Pri Cr-V alebo HCS pílových listoch s takto osadenými zubami dochádza k trhaniu vlákien dreva, pri bimetalických pílových listoch sa toto usporiadanie používa na rezanie najmä hrubostenných materiálov.

MWS(Milled Wavy Set) – Frézované zuby, zvlnené umiestnenie

 

Obr. 3. Frézované zuby so zvlneným umiestnením

 

Rezanie prebieha na celom povrchu zuba. Rozdiel oproti MS je len v tvare zubov. Rez je pomerne jemný a používa sa najmä pri bimetalických pílových listoch určených na rezanie tenkostenných kovových materiálov.

CS (Crossground Set) – Priečne brúsené, rozvedené zuby

 

Obr. 4. Priečne brúsené, rozvedené zuby

 

Drevné vlákna sú rezané šikmou polohou zubov. Zuby s takýmto usporiadaním a zabrúsením poskytujú čepeli veľmi vysokú rýchlosť rezania. Uplatnenie najmä pre agresívne rezanie dreva, ako aj pre rezanie živého dreva – odvetvovanie.

CT (Crossground Tapered) – Priečne brúsené, kónické zuby

 

Obr. 5. Priečne brúsené, kónické zuby

 

Vlákna dreva sa prerežú vďaka tvaru vybrúseného chrbta a bokov zubov, usporiadaných v reze do kónusu. Rez je veľmi čistý, najmä keď sú zuby zabrúsené diamantom.

Veľkosť a vzdialenosti zubov

Čím väčšie a redšie zuby, tým je rez drsnejší. Čím sú zuby menšie a hustejšie, je rez hladší.

Ale veľkosť zubov ako parameter by ste hľadali márne. Je to jednoduché: zuby na pílovom liste nasledujú za sebou v takej hustote, ako dovoľuje ich veľkosť a preto čím sú zuby väčšie, tým je väčšia aj vzdialenosť medzi nimi a opačne.

Vzdialenosť medzi zubami nazývame rozostup zubov a je to údaj od špičky jedného zubu do špičky susedného zubu. Udáva sa v milimetroch, napríklad 8,5 mm – jeden zub každých 8,5 mm (riedke zuby, drsný rez), alebo 2,5 mm – každých 2,5 mm jeden zub (husté zuby – jemný rez) či dokonca 1,0 mm, čo je veľmi jemný rez.

Na obale pílových listov sa v blízkosti týchto údajov obvykle nachádza ďalší číselný údaj o zuboch a za ním tri písmená : TPI (alebo t.p.i.)

TPI – čo je to?

TPI je zvláštne označenie – márne by ste ho hľadali medzi jednotkami SI. Je však aj veľmi praktické a keď si ho osvojíme, na vzdialenosť udávanú v milimetroch môžeme zabudnúť.

S cólom sa často stretávame aj dnes. Povedzte stolárovi, že hrúbka dosky je 1 cól a hneď vie, o čo ide. Cól (inch, palec) = 25,4 mm.

TPI (Teeth Per Inch) znamená počet zubov na „inch“, teda cól (nemčina: Zoll) a vysvetlenie je zrejmé z príkladu uvedeného na nasledovnom obrázku:

 

Obr. 6. Vzdialenosť medzi zubami - prepočet TPI na milimetre

 

14 TPI znamená 14 zubov na dĺžke jedného palca, a teda vzdialenosť medzi zubami je 25,4 / 14 = 1,8 mm.

Tvar pílového listu

Z tvaru čepele pílového listu môžeme do značnej miery určiť účel jeho použitia.

Úzka čepeľ umožňuje rezať krivky (obr. 7), krátka a pevná čepeľ v tvare zobáka (obr. 8) je vhodná aj pre rez zanorením, čepeľ rovnakej šírky po celej svojej dĺžke je vhodná pre priame rezy (obr. 9)

 

Obr. 7. Pílový list s úzkou čepeľou

 

Obr. 8. Pílový list s krátkou čepeľou v tvare zobáka

 

Obr. 9. Pílový list s čepeľou rovnakej šírky

 

Hrúbka rezaného materiálu

Hrúbku rezaného materiálu určuje dĺžka ozubenia pílového listu.

 

Obr.10. Rezanie dreveného hranolu

 

Pri rezaní kovových profilov je nutné brať do úvahy hrúbku steny profilu a voliť nielen primeranú dĺžku pílového listu, ale aj ozubenie vhodné pre danú hrúbku steny rezaného profilového materiálu.

 

Obr. 11. Rezanie kovového profilu

 

Záver

Už vieme, že na to, aby ste mohli vykonávať dostatočne široký rozsah prác, potrebuje správne pílové listy. No dôležité je najmä náradie s dostatočným príkonom. Pri chvostových pílach s napájaním 220V odporúčame príkon minimálne 1200W, pri akumulátorových napájanie aspoň 18V/4Ah akumulátormi a ak je to možné, tak s bezuhlíkovým motorom, ktorý má vyššiu účinnosť ako uhlíkové motory.

 

Zdroje:

Interné technické a školiace materiály spoločnosti HERMAN
https://sk.wikipedia.org/wiki/Legovanie
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromium-vanadium_steel
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDchlorezn%C3%A1_oce%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kalenie
https://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocating_saw


Recenzie článku Pridať recenziu

  1. Jakub

    zaujímavý článok s presnými popisom k jednotlivým listom

Ďalšie články

Správny vrták pre perfektný závit

Narezať závit nie je žiadna veda, pokiaľ dodržíte niekoľko dôležitých zásad. Jednou z nich je správny priemer vrtáka. Aby sme Vám to uľahčili, máme pre Vás trochu teórie a praktickú tabuľku priemeru vrtákov pre jednotlivé závity.

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.