Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

Najčastejšie poruchy elektrických uhlových brúsok

Uhlové brúsky patria medzi najviac namáhané náradie a preto u nich častejšie môže dôjsť k poruche.

Zvyčajné jednoduché poruchy na uhlových brúskach sú ľahko opraviteľné a ich odstránenie nie je zložité.

Poškodenie prívodného kábla

Porucha prívodného kábla sa najčastejšie prejaví v mieste jeho vstupu do uhlovej brúsky, pri prechodke kábla alebo v blízkosti vidlice. Pri akomkoľvek poškodení kábla je používanie uhlovej brúsky nebezpečné, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Na odstránenie poruchy je potrebné vymeniť prívodný kábel. Takúto opravu by mala vykonávať osoba na to spôsobilá (so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a praxou), ideálne je však poslať náradie do autorizovaného servisu. Aby sme zabránili poškodeniu prívodného kábla, dbáme na to, aby sme kábel neohýbali do ostrých uhlov, neomotávali ho okolo brúsky príliš silno a aby pri práci nebol vodič napnutý. Nikdy nepoužívame šnúru na prenášanie, zatláčanie alebo vyťahovanie náradia zo siete. Chráňte šnúru pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami.

Zlomený kábel pri vidlici

Obr. 1. Zlomený kábel pri vidlici

Zlomený kábel pri vstupe do brúsky

Obr. 2. Zlomený kábel pri vstupe do brúsky

 

Opotrebovanie uhlíkov (uhlíkových kief)

Uhlíky sú dôležitou súčasťou elektrického náradia a pri práci s náradím sa opotrebovávajú. Ich včasná výmena zabráni poškodeniu rotora, ktorého oprava je finančne náročnejšia.

V elektrickom náradí sa používajú dva typy uhlíkov, z toho jeden má označenie ako vypínací a jeho úlohou je chrániť rotor pred poškodením.

Na odstránenie poruchy je potrebné vymeniť uhlíkové kefy, s čím vám radi pomôžeme v našom servise.

Nové (1) a opotrebované (2) uhlíkové kefy pre uhlovú brúsku Herman WX 12501

Obr. 3. Nové (1) a opotrebované (2) uhlíkové kefy pre uhlovú brúsku Herman WX 12501

 

Poškodenie spínača

Nový spínač (1) a poškodený spínač (2)

Obr. 4. Nový spínač (1) a poškodený spínač (2)

Spínač je mechanická, mechanicko – elektrická alebo elektronická súčiastka. K jeho poškodeniu najčastejšie dochádza zanesením kontaktov pri brúsení alebo rezaní materiálu. V najhoršom prípade môže dôjsť až k spáleniu spínača.

Výmena spínača nie je komplikovaná, avšak vykonať by ju mala osoba znalá, najlepšie v servisnom stredisku. Ak chceme znížiť riziko zlyhania spínača, udržiavame náradie a spínač čisté a skladujeme ho v suchom prostredí.

 

Poruchy spôsobené preťažením uhlovej brúsky

Komplikovanejšie poruchy uhlových brúsok sú zapríčinené dlhodobým preťažovaním náradia, kedy dôjde k vážnejšiemu poškodeniu náradia až k zničeniu elektromotora, prevodov a ložísk. Takéto poškodenie sa prejaví zmenou otáčok a zvuku náradia.

 

Poškodenie rotora – otáčavej časti elektromotora

K poruche rotora dochádza častým prehrievaním alebo vniknutím častíc obrábaného materiálu medzi lamely kolektora. Porucha sa prejavuje iskrením na lamelách kolektora.

Ak sa nástroj napriek poruche ďalej používa, dochádza k zničeniu rotora, k vytrhaniu lamiel kolektora alebo až zhoreniu vinutia. Takáto porucha má vplyv aj na ďalšie časti nástroja, preto určite kontaktujte servis. Rotor ochránite pred poškodením včasnou výmenou uhlíkov a nepreťažovaním brúsky.

Nový rotor (1) a rotor s poškodenými lamelami (2)

Obr. 5. Nový rotor (1) a rotor s poškodenými lamelami (2)

 

Poškodenie statora – statickej časti elektromotora

Poškodený (spálený) stator (1) a nový stator (2)

Obr. 6. Poškodený (spálený) stator (1) a nový stator (2)

Poškodenie statora je zvyčajne spôsobené prehriatím rotora, ktoré má za následok poškodenie vinutia statora.

Tak ako pri výmene rotora odporúčame využiť služby servisu, keďže aj táto porucha je zvyčajne sprevádzaná ďalšími poruchami. Stator ochránime pred poškodením tým, že brúsku nebudeme preťažovať.

 

Poškodenie ozubených prevodov

Sprievodným znakom poškodenia prevodov uhlovej brúsky je zmena zvuku náradia a zväčšená vôľa osky.

Ďalším používaním takto poškodeného náradia môže dôjsť k vytrhnutiu zubov kolies alebo až zaseknutiu prevodov.

Aby sme predišli poškodeniu prevodov, používame len nástroje vhodné pre daný typ brúsky.

Nové ozubené prevody (1) a poškodené ozubené prevody (2)

Obr. 7. Nové ozubené prevody (1) a poškodené ozubené prevody (2)

 

Poškodenie aretácie kotúča

Poškodenia aretácie kotúča: poškodenie vloženia aretačného kolíka (1) poškodený aretačný kolík (2) nový aretačný kolík (3)

Obr. 8. Poškodenia aretácie kotúča: poškodenie vloženia aretačného kolíka (1) poškodený aretačný kolík (2) nový aretačný kolík (3)

Poškodenie aretácie kotúča je tiež častou poruchou uhlových brúsok. Aretácia má za úlohu zafixovať kotúč pri jeho uvoľňovaní alebo uťahovaní. Častou príčinou jej poškodenia je dobrzďovanie kotúča, čo v lepšom prípade spôsobí zbrúsenie hrany aretácie, v horšom vytrhnutie aretácie z uloženia v prevodovke a v najhoršom zlomenie časti uloženia.

Pre odstránenie tejto poruchy je potrebné vylisovanie a nalisovanie prevodov. Na takýto úkon je potrebné špeciálne náradie, takže sa nevyhnete kontaktovaniu servisu. Aby sme nepoškodili aretáciu kotúča, nikdy ju nepoužívame na dobrzďovanie brúsky.


Recenzie článku Pridať recenziu

  1. Jakub

    Pre správnosti by sa malo ísť s každým poškodením do servisu ale všetci vieme že každý máme v sebe kúsok šikovnosti tak to skúsime po svojom. Čiže jednoduchý návod ako zistiť príčinu.

  2. Kamil

    Názorný popis a zobrazenie náhr.dielov,len odporúčaniami sa nie vždy riadime

Ďalšie články

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.