Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

HERMAN - Slovenská značka svetovej kvality

História spoločnosti Herman Slovakia Production s.r.o. sa začala písať pred 30 rokmi. Jej zameranie však bolo úplne iné, ako ho poznáme dnes. V roku 1992 v skromných priestoroch začala firma s predajom elektrotechnických súčiastok, ktorých bol v tom čase na trhu nedostatok. Ale pomerne rýchlo, už ďalší rok sa začala zaoberať dodávkami technológií a materiálov pre stavebné a strojárske firmy a rozšírila svoje portfólio o upevňovaciu, spojovaciu a kotviacu techniku, príslušenstvo pre montážne práce, diamantové rezné a vŕtacie súpravy. Neskôr pribudla stavebná chémia a abrazívne nástroje pre rezanie a brúsenie predovšetkým kovových materiálov. Elektrické ručné náradie pribudlo do produktového programu firmy v roku 1994 a o dva roky neskôr sa v portfóliu prvý raz objavili aj dva modely akumulátorového náradia. Elektrické a akumulátorové náradie je dodnes jedným z pilierov spoločnosti.

Cieľom firmy už od začiatku bola a dodnes je profesionálna kvalita tovaru a služieb, a maximálna starostlivosť o zákazníka. V rokoch 1996 a 1999 získala firma cenu ministerstva hospodárstva za kvalitu a v roku 1996 firma získala certifikát kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 udelený Švajčiarskym združením pre certifikáciu systémov riadenia SQS a Slovenským združením pre certifikáciu systémov riadenia SKQS. Až do súčasnosti každoročne prebieha audit všetkých vnútrofiremných procesov podľa príslušnej normy.

V začiatkoch firma pôsobila len na slovenskom trhu, kde získala pomerne rýchlo dobré meno a nezanedbateľný trhový podiel. Následne expandovala na český, ruský, bieloruský a ukrajinský trh. V súčasnosti otvára trhy aj v Nemecku a Rakúsku. Počas celého obdobia sa len na slovenskom trhu predali desiatky tisíc náradí.

Súčasná ponuka náradia a nástrojov je síce užšia oproti konkurencii, na druhej strane omnoho prehľadnejšia, pokrýva takmer všetok rozsah prác v stavebnom a strojárskom sektore, pričom k technickým a designovým zmenám jednotlivých modelov dochádza len veľmi sporadicky. Dôraz je kladený na spoľahlivosť: netreba meniť, čo je dobré.

Nové modely náradí sú zaraďované do dodacieho programu po dôkladnom posúdení ich vlastností a technických parametrov, a následnom dlhodobom testovaní v extrémnych podmienkach.

V súčasnosti firma Herman dodáva nasledovné typy náradí:

Elektrické náradie:

  • uhlové brúsky pre všetky bežne používané priemery nástrojov
  • elektropneumatické kladivá rôzneho výkonu, s uchytením nástroja SDS-plus, SDS-max až po vysokovýkonné búracie kladivá s uchytením nástroja 30mm šesťhran
  • ostatné elektrické náradie, ako tradičná elektrická vŕtačka s príklepom a elektrické miešadlo

Akumulátorové náradie:

  • skrutkovače v rôznych výkonových pásmach
  • rázové uťahovače
  • uhlové brúsky, okružné, chvostové a priamočiare píly, elektropneumatické kladivá, dúchadlá a iné

Akumulátorový program, aj keď už existuje na trhu niekoľko desaťročí, sa až v posledných rokoch výrazne derie do popredia. Súvisí to s čoraz lepšími vlastnosťami a kapacitou akumulátorov, ktorá v súčasnosti umožňuje používať akumulátorové náradie aj v profesionálnej sfére, so všetkým komfortom, ktorý akumulátorové náradie ponúka.

Okrem toho, kompatibilita akumulátorov medzi jednotlivými typmi náradí umožňuje zákazníkovi zakúpiť si náradie vo verzii ‘holostroj’, čiže samotné náradie bez príslušenstva , a ušetriť tak značnú finančnú čiastku.

Predajom náradia sa však služba zákazníkom len začína

Ručné náradie, obzvlášť náradie určené pre profesionálov je často používané v náročných podmienkach a prirodzene dochádza k opotrebeniu jednotlivých častí náradia a následne k poruchám a potrebe servisného zásahu.

Servis ručného náradia je jednou z najsilnejších stránok spoločnosti a nemalou mierou sa zaslúžil o úspech firmy medzi konkurenciou, ktorá je v tomto trhovom segmente mimoriadne silná a agresívna.

Na slovenskom trhu niet konkurenta, ktorý ponúka v prípade potreby servisného zásahu zákazníkovi komfort porovnateľný s tým, čo mu poskytuje firma Herman.

Po nahlásení potreby servisného zásahu, či už prostredníctvom elektronického formulára alebo telefonicky, firma Herman zariadi na vlastné náklady vyzdvihnutie pokazeného náradia kuriérom a jeho transport do vlastného servisného strediska.

V prípade záručného servisu platí zásada, že náradie, ktoré je doručené do servisného oddelenia, musí byť opravené a odoslané zákazníkovi na náklady firmy Herman už nasledujúci pracovný deň.

V prípade pozáručného servisu situáciu komplikuje jediná záležitosť: po identifikovaní závady a vyčíslení ceny opravy je potrebné so zákazníkom odkonzultovať, či s opravou náradia za daných podmienok súhlasí alebo nie. Ak áno, tak podobne ako u záručného servisu sa mu nasledujúci pracovný deň odosiela opravené náradie. Ak zákazník vyhodnotí opravu náradia ako nerentabilnú, dostáva automaticky možnosť zakúpiť si ako náhradu ľubovoľné náradie z dodacieho programu s výraznou zľavou. Aj túto možnosť zákazníci radi a často využívajú.

Pri akejkoľvek záručnej alebo pozáručnej oprave alebo preventívnej prehliadke je vykonaná bezplatná revízia podľa normy EN (STN) 331600 a je vystavená revízna správa.

Servisné oddelenie má neustále k dispozícii na sklade viac než 5000 rôznych typov náhradných dielov pre všetky modely predávaných náradí a aj náradí, ktorých predaj bol ukončený pred menej ako desiatimi rokmi.

Všetky servisné zásahy sa evidujú a podrobne štatisticky vyhodnocujú. Tieto údaje sú okrem iného veľmi dôležitým podkladom pre vývojové a konštrukčné oddelenie a aj na ich základe sa po dôkladnom zvážení pristupuje k zmenám v konštrukcii náradí, ktoré vedú k vylepšeniu problematických častí. Táto spätná väzba a úzka spolupráca s vývojovým oddelením je obzvlášť dôležitá pri odhaľovaní problematických miest hlavne u nových modelov náradí.

Okrem toho štatistiky servisu poskytujú aj cenné informácie pre samotné servisné oddelenie, pomáhajú lepšie riadiť logistiku náhradných dielov a prognózovať budúce servisné zásahy.

Servisné oddelenie podľa charakteru poruchy (obzvlášť u poruchy, ktorá je opakovaná) vie napríklad upozorniť zákazníka na to, že náradie používa v rozpore s doporučenými zásadami. Typicky v mnohých prípadoch ide o preťažovanie náradia, v dôsledku ktorého dochádza k poruchám na vinutí motorov, ktoré sú hlavne u pozáručných servisov finančne náročné. Pokiaľ zákazník dodrží doporučené pracovné postupy, mnohokrát sa týmto nákladným opravám vyhne a náradie mu slúži k plnej spokojnosti dlhý čas.

Až dojímavé sú prípady, keď príde do servisu náradie predané pred 15 rokmi, na ktoré sa terajší servisní technici už ani nepamätajú a zákazník v sprievodnom liste píše, že mu je ľúto, že náradie, ktoré ho sprevádzalo a pomáhalo mu veľkú časť života a doslova mu „prirástlo k srdcu“ doslúžilo a že by bol veľmi rád, keby ho bolo možné opraviť, aby s ním mohol pracovať ďalej. Samozrejme, aj v týchto prípadoch, ak je to čo len trochu možné, vychádza servisné oddelenie zákazníkovi maximálne v ústrety. Takto vznikajú „priateľstvá“ na celý život...

Servisné intervaly sa u jednotlivých skupín náradí pomerne výrazne líšia. Oveľa častejšie dochádza k poruchám u uhlových brúsok, ktoré sú vystavené extrémnemu namáhaniu, v porovnaní napríklad s elektrickými miešadlami, s ktorými sa servisní technici takmer nikdy nestretnú.

Zo servisných štatistík vyplýva, že do 12 mesiacov odo dňa predaja prichádza prvý raz do servisu priemerne len 6 zo 100 predaných náradí, čo je určite vynikajúci výsledok svedčiaci o profesionálnej kvalite náradí značky Herman. Bolo by zaujímavé vedieť, ako je na tom s týmto ukazovateľom naša priama konkurencia. Napriek tomu, že konkurenčné produkty priebežne testujeme, presné čísla sa zrejme nikdy nedozvieme.

U lacných hobby náradí je tento ukazovateľ násobne horší. Samozrejme, hobby segment je niečo celkom iné – je veľký rozdiel v požiadavkách na výkon a spoľahlivosť náradia u domáceho kutila, ktorý potrebuje uhlovú brúsku raz mesačne na 20 minút a u strojára, ktorý ju intenzívne používa 5 hodín denne.

Jedinečná evidencia náradí

Ďalšou výnimočnou službou, ktorú firma Herman ponúka zákazníkovi a je na trhu ojedinelá je to, že ho kompletne odbremeňuje od povinnosti evidovať doklady o kúpe náradia a od “dokazovania”, že náradie je ešte v záruke.

Pri kúpe náradia priamo z centrály (HERMAN e-shop, HERMAN obchodný zástupca) sa od zákazníka nevyžaduje v prípade opravy povinnosť preukázať záručné listy, bločky ani faktúry a firma Herman bezplatne preberá na seba manažment evidencie každého náradia.

Túto službu oceňujú najmä zákazníci, ktorí majú ekonomickú agendu v centrále svojej spoločnosti, ale náradie sa pokazí na stavbe, ktorá môže byť stovky kilometrov ďaleko a dodanie potrebných dokladov by bolo časovo náročné. Nehovoriac o tom, že mnoho ľudí doklady o nákupe jednoducho zahodí alebo stratí…

Okrem náradia dnes firma Herman ponúka široký sortiment nástrojov: rezné a brúsne kotúče (abrazívne aj diamantové), pílové listy, vrtáky, sekáče a skrutkovacie nástroje. U väčšiny týchto nástrojov sa používa forma značenia buď unikátnym výrobným číslom alebo unikátnou výrobnou sériou pre spätnú identifikáciu výrobku v prípade reklamácií.


Recenzie článku Pridať recenziu

  1. Jakub

    rastúca slovenská firma, ktorá to robí podľa mňa dobre

Ďalšie články

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.