Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

HERMAN - Slovenská značka svetovej kvality

História spoločnosti Herman Slovakia Production s.r.o. sa začala písať pred 30 rokmi. Jej zameranie však bolo úplne iné, ako ho poznáme dnes. V roku 1992 v skromných priestoroch začala firma s predajom elektrotechnických súčiastok, ktorých bol v tom čase na trhu nedostatok. Ale pomerne rýchlo, už ďalší rok sa začala zaoberať dodávkami technológií a materiálov pre stavebné a strojárske firmy a rozšírila svoje portfólio o upevňovaciu, spojovaciu a kotviacu techniku, príslušenstvo pre montážne práce, diamantové rezné a vŕtacie súpravy. Neskôr pribudla stavebná chémia a abrazívne nástroje pre rezanie a brúsenie predovšetkým kovových materiálov. Elektrické ručné náradie pribudlo do produktového programu firmy v roku 1994 a o dva roky neskôr sa v portfóliu prvý raz objavili aj dva modely akumulátorového náradia. Elektrické a akumulátorové náradie je dodnes jedným z pilierov spoločnosti.

Cieľom firmy už od začiatku bola a dodnes je profesionálna kvalita tovaru a služieb, a maximálna starostlivosť o zákazníka. V rokoch 1996 a 1999 získala firma cenu ministerstva hospodárstva za kvalitu a v roku 1996 firma získala certifikát kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 udelený Švajčiarskym združením pre certifikáciu systémov riadenia SQS a Slovenským združením pre certifikáciu systémov riadenia SKQS. Až do súčasnosti každoročne prebieha audit všetkých vnútrofiremných procesov podľa príslušnej normy.

V začiatkoch firma pôsobila len na slovenskom trhu, kde získala pomerne rýchlo dobré meno a nezanedbateľný trhový podiel. Následne expandovala na český, ruský, bieloruský a ukrajinský trh. V súčasnosti otvára trhy aj v Nemecku a Rakúsku. Počas celého obdobia sa len na slovenskom trhu predali desiatky tisíc náradí.

Súčasná ponuka náradia a nástrojov je síce užšia oproti konkurencii, na druhej strane omnoho prehľadnejšia, pokrýva takmer všetok rozsah prác v stavebnom a strojárskom sektore, pričom k technickým a designovým zmenám jednotlivých modelov dochádza len veľmi sporadicky. Dôraz je kladený na spoľahlivosť: netreba meniť, čo je dobré.

Nové modely náradí sú zaraďované do dodacieho programu po dôkladnom posúdení ich vlastností a technických parametrov, a následnom dlhodobom testovaní v extrémnych podmienkach.

V súčasnosti firma Herman dodáva nasledovné typy náradí:

Elektrické náradie:

  • uhlové brúsky pre všetky bežne používané priemery nástrojov
  • elektropneumatické kladivá rôzneho výkonu, s uchytením nástroja SDS-plus, SDS-max až po vysokovýkonné búracie kladivá s uchytením nástroja 30mm šesťhran
  • ostatné elektrické náradie, ako tradičná elektrická vŕtačka s príklepom a elektrické miešadlo

Akumulátorové náradie:

  • skrutkovače v rôznych výkonových pásmach
  • rázové uťahovače
  • uhlové brúsky, okružné, chvostové a priamočiare píly, elektropneumatické kladivá, dúchadlá a iné

Akumulátorový program, aj keď už existuje na trhu niekoľko desaťročí, sa až v posledných rokoch výrazne derie do popredia. Súvisí to s čoraz lepšími vlastnosťami a kapacitou akumulátorov, ktorá v súčasnosti umožňuje používať akumulátorové náradie aj v profesionálnej sfére, so všetkým komfortom, ktorý akumulátorové náradie ponúka.

Okrem toho, kompatibilita akumulátorov medzi jednotlivými typmi náradí umožňuje zákazníkovi zakúpiť si náradie vo verzii ‘holostroj’, čiže samotné náradie bez príslušenstva , a ušetriť tak značnú finančnú čiastku.

Predajom náradia sa však služba zákazníkom len začína

Ručné náradie, obzvlášť náradie určené pre profesionálov je často používané v náročných podmienkach a prirodzene dochádza k opotrebeniu jednotlivých častí náradia a následne k poruchám a potrebe servisného zásahu.

Servis ručného náradia je jednou z najsilnejších stránok spoločnosti a nemalou mierou sa zaslúžil o úspech firmy medzi konkurenciou, ktorá je v tomto trhovom segmente mimoriadne silná a agresívna.

Na slovenskom trhu niet konkurenta, ktorý ponúka v prípade potreby servisného zásahu zákazníkovi komfort porovnateľný s tým, čo mu poskytuje firma Herman.

Po nahlásení potreby servisného zásahu, či už prostredníctvom elektronického formulára alebo telefonicky, firma Herman zariadi na vlastné náklady vyzdvihnutie pokazeného náradia kuriérom a jeho transport do vlastného servisného strediska.

V prípade záručného servisu platí zásada, že náradie, ktoré je doručené do servisného oddelenia, musí byť opravené a odoslané zákazníkovi na náklady firmy Herman už nasledujúci pracovný deň.

V prípade pozáručného servisu situáciu komplikuje jediná záležitosť: po identifikovaní závady a vyčíslení ceny opravy je potrebné so zákazníkom odkonzultovať, či s opravou náradia za daných podmienok súhlasí alebo nie. Ak áno, tak podobne ako u záručného servisu sa mu nasledujúci pracovný deň odosiela opravené náradie. Ak zákazník vyhodnotí opravu náradia ako nerentabilnú, dostáva automaticky možnosť zakúpiť si ako náhradu ľubovoľné náradie z dodacieho programu s výraznou zľavou. Aj túto možnosť zákazníci radi a často využívajú.

Pri akejkoľvek záručnej alebo pozáručnej oprave alebo preventívnej prehliadke je vykonaná bezplatná revízia podľa normy EN (STN) 331600 a je vystavená revízna správa.

Servisné oddelenie má neustále k dispozícii na sklade viac než 5000 rôznych typov náhradných dielov pre všetky modely predávaných náradí a aj náradí, ktorých predaj bol ukončený pred menej ako desiatimi rokmi.

Všetky servisné zásahy sa evidujú a podrobne štatisticky vyhodnocujú. Tieto údaje sú okrem iného veľmi dôležitým podkladom pre vývojové a konštrukčné oddelenie a aj na ich základe sa po dôkladnom zvážení pristupuje k zmenám v konštrukcii náradí, ktoré vedú k vylepšeniu problematických častí. Táto spätná väzba a úzka spolupráca s vývojovým oddelením je obzvlášť dôležitá pri odhaľovaní problematických miest hlavne u nových modelov náradí.

Okrem toho štatistiky servisu poskytujú aj cenné informácie pre samotné servisné oddelenie, pomáhajú lepšie riadiť logistiku náhradných dielov a prognózovať budúce servisné zásahy.

Servisné oddelenie podľa charakteru poruchy (obzvlášť u poruchy, ktorá je opakovaná) vie napríklad upozorniť zákazníka na to, že náradie používa v rozpore s doporučenými zásadami. Typicky v mnohých prípadoch ide o preťažovanie náradia, v dôsledku ktorého dochádza k poruchám na vinutí motorov, ktoré sú hlavne u pozáručných servisov finančne náročné. Pokiaľ zákazník dodrží doporučené pracovné postupy, mnohokrát sa týmto nákladným opravám vyhne a náradie mu slúži k plnej spokojnosti dlhý čas.

Až dojímavé sú prípady, keď príde do servisu náradie predané pred 15 rokmi, na ktoré sa terajší servisní technici už ani nepamätajú a zákazník v sprievodnom liste píše, že mu je ľúto, že náradie, ktoré ho sprevádzalo a pomáhalo mu veľkú časť života a doslova mu „prirástlo k srdcu“ doslúžilo a že by bol veľmi rád, keby ho bolo možné opraviť, aby s ním mohol pracovať ďalej. Samozrejme, aj v týchto prípadoch, ak je to čo len trochu možné, vychádza servisné oddelenie zákazníkovi maximálne v ústrety. Takto vznikajú „priateľstvá“ na celý život...

Servisné intervaly sa u jednotlivých skupín náradí pomerne výrazne líšia. Oveľa častejšie dochádza k poruchám u uhlových brúsok, ktoré sú vystavené extrémnemu namáhaniu, v porovnaní napríklad s elektrickými miešadlami, s ktorými sa servisní technici takmer nikdy nestretnú.

Zo servisných štatistík vyplýva, že do 12 mesiacov odo dňa predaja prichádza prvý raz do servisu priemerne len 6 zo 100 predaných náradí, čo je určite vynikajúci výsledok svedčiaci o profesionálnej kvalite náradí značky Herman. Bolo by zaujímavé vedieť, ako je na tom s týmto ukazovateľom naša priama konkurencia. Napriek tomu, že konkurenčné produkty priebežne testujeme, presné čísla sa zrejme nikdy nedozvieme.

U lacných hobby náradí je tento ukazovateľ násobne horší. Samozrejme, hobby segment je niečo celkom iné – je veľký rozdiel v požiadavkách na výkon a spoľahlivosť náradia u domáceho kutila, ktorý potrebuje uhlovú brúsku raz mesačne na 20 minút a u strojára, ktorý ju intenzívne používa 5 hodín denne.

Jedinečná evidencia náradí

Ďalšou výnimočnou službou, ktorú firma Herman ponúka zákazníkovi a je na trhu ojedinelá je to, že ho kompletne odbremeňuje od povinnosti evidovať doklady o kúpe náradia a od “dokazovania”, že náradie je ešte v záruke.

Pri kúpe náradia priamo z centrály (HERMAN e-shop, HERMAN obchodný zástupca) sa od zákazníka nevyžaduje v prípade opravy povinnosť preukázať záručné listy, bločky ani faktúry a firma Herman bezplatne preberá na seba manažment evidencie každého náradia.

Túto službu oceňujú najmä zákazníci, ktorí majú ekonomickú agendu v centrále svojej spoločnosti, ale náradie sa pokazí na stavbe, ktorá môže byť stovky kilometrov ďaleko a dodanie potrebných dokladov by bolo časovo náročné. Nehovoriac o tom, že mnoho ľudí doklady o nákupe jednoducho zahodí alebo stratí…

Okrem náradia dnes firma Herman ponúka široký sortiment nástrojov: rezné a brúsne kotúče (abrazívne aj diamantové), pílové listy, vrtáky, sekáče a skrutkovacie nástroje. U väčšiny týchto nástrojov sa používa forma značenia buď unikátnym výrobným číslom alebo unikátnou výrobnou sériou pre spätnú identifikáciu výrobku v prípade reklamácií.


Recenzie článku Pridať recenziu

  1. Jakub

    rastúca slovenská firma, ktorá to robí podľa mňa dobre

Ďalšie články

Ako vybrať správny pílový list do chvostovej píly

Chvostová píla je ešte stále nedostatočne ocenené, veľmi špecifické náradie, pôvodne vyvinuté pre demolačné a záchranárske práce. Dnes sa vďaka pílovým listom používa na rôzne účely pri stavbách a rekonštrukciách budov. Je neoceniteľným pomocníkom pri rezaní atypických materiálov, napríklad rúr a trubiek veľkých priemerov, kde si s iným náradím vieme ťažko poradiť.

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.