Nie ste prihlásený
Prihlásenie Registrácia

Prejavy porúch elektrických ručných náradí

Aká je súvislosť medzi chorým človekom a náradím, ktoré „nie je v poriadku“?
Keď cítime, že nie sme celkom fit a chceme predísť vážnejšiemu ochoreniu, navštívime lekára. Ten nás vyšetrí a bude sa pýtať – čo nás bolí, kde nás bolí, aká je to bolesť, kedy sa začala prejavovať, za akých okolností.... Pýta sa nás na symptómy, teda príznaky, prejavy či signály, ktoré sú dôležité pre stanovenie správnej diagnózy.

Na základe našich odpovedí stanoví diagnózu a predpíše lieky. Z tohto pohľadu to nemá detský lekár vôbec jednoduché – malé dieťa nevie odpovedať. Ešte ťažšie je to v prípadoch, kedy dostane nepravdivú odpoveď, na základe ktorej sa – pochopiteľne – môže rozhodnúť úplne zle. A keď vyzdravieme, obvykle nám doporučí, čo máme alebo nemáme robiť, aby sa daná choroba nezopakovala...

Ako to súvisí s elektrickým ručným náradím?

Vyššie napísané riadky o symptómoch, ktoré potrebuje lekár vedieť pre stanovenie správnej diagnózy vôbec nie sú náhodné. Iste, z pohľadu zložitosti je konštrukcia človeka a stroja – teda v našom prípade elektrického ručného náradia – neporovnateľná a prirodzene sa líši aj v náročnosti stanovenia správnej diagnózy.

„Organizmus“ elektrického ručného náradia tvoria „iba“ tri hlavné časti (obr. 1):

 • Elektrické komponenty: motor, vypínač, riadiaca elektronika... (obr. 1 A)
 • Mechanické komponenty: prevodovka pre prevod otáčavého pohybu na iný alebo na iné otáčky, systém upínania nástroja... (obr. 1 B)
 • Príslušenstvo: vrtáky, pílové listy... (obr. 1 C)

Je samozrejme omnoho jednoduchší ako ľudský, avšak čosi spoločné predsa len majú. Tou je pozícia servisného strediska, ktoré sa často podobá pozícii lekára. Náradie nevie rozprávať, avšak pre správnu diagnózu sú potrebné presné otázky a odpovede na ne.

Obr. 1. Hlavné časti organizmu elektrického náradia

Obr. 1. Hlavné časti „organizmu“ elektrického náradia

Odkiaľ ich vziať?

Symptómy sú príznaky, prejavy a signály, ktoré nám náradie vysiela, keď „niečo nie je v poriadku“. Cieľom kvalitnej opravy totiž nie je iba „tupo“ vymeniť niektorú (alebo niektoré) zo súčiastok, tak ako nie je (alebo nemalo by byť) cieľom lekára iba vymeniť pečeň u alkoholika. Takýto človek musí prestať piť a vo fungujúcom systéme by nemal mať nárok na jej opätovnú bezplatnú výmenu. Veď robí to, o čom musí vedieť, že je škodlivé.

V čom sa líši nutná výmena pečene človeka spôsobená alkoholom od nutnej výmeny rotora spôsobenej preťažením pri sériovom vŕtaní otvorov 30mm kladivom SDS plus? Takéto kladivo je určené pre sériové vŕtanie do priemeru 12mm - vŕtalo sa niečo, čo sa nemalo? Alebo v čom sa líši nutná výmena poškodeného trojčeľusťového skľučovadla, ktoré prišlo do opravy s upnutým vrtákom SDS-plus?

Človek má päť základných zmyslov

Obr. 2. Päť zmyslov človeka

Obr. 2. Päť zmyslov človeka

Ide samozrejme o zrak, sluch, čuch, hmat a chuť (obr. 2) a slovo „základných“ som tam vsunul iba preto, lebo sa často hovorí napríklad aj o šiestom zmysle – a to v rôznych súvislostiach. Na sledovanie prejavov porúch elektrických ručných náradí nám stačia prvé štyri – chuť nepotrebujeme, veď nám stačí „chuť do práce“

Symptómy sú množinou rôznych signálov, ktoré si môžeme všimnúť zrakom (iskry, dym), sluchom (zmena zvuku motora, škrípanie...), čuchom (nezvyčajný zápach) a aj hmatom (teplota, vibrácie, nekľudný chod...). Niektoré sa prejavia pri zapnutí náradia, iné počas práce. Často ich môžeme zachytiť niekoľkými zmyslami naraz, napríklad sluchom počujeme zmenu zvuku motora, zrakom vidíme a čuchom cítime dym, ak dôjde k zvýšeniu teploty (čo je pravdepodobné), môžeme ju vnímať aj hmatom a podobne.

Iskry a dym

Keď máme na mysli iskrenie, v bezkefových motoroch BLDC alebo PMSM ich nehľadajte. Nájdete ich len v komutátorových motoroch – na klznom kontakte. To je miesto, kde sa uhlíkové kefy dotýkajú komutátora rotora.

Nachádza sa v zadnej časti plastového krytu náradia a môžeme ho vidieť cez nasávacie ventilačné štrbiny chladiaceho vzduchu. Cez tieto otvory môžeme pozorovať iskry. Umiestnenie nasávacích ventilačných štrbín niektorých náradí je vidieť na obr. 3.

Ich intenzita môže kolísať od sotva viditeľných, krátkych a nepravidelných iskier až po trvalé intenzívne iskrenie alebo trvalý elektrický oblúk.

Obr. 3. Nasávacie ventilačné štrbiny

Obr. 3. Nasávacie ventilačné štrbiny

Obr. 4. Silné iskrenie oranžovej farby

Obr. 4. Silné iskrenie oranžovej farby

Drobné iskry fialovej farby sú bežným sprievodným javom komutátorových motorov, aj keď sa ich účinok, hoci je nepatrný, pri každej otáčke sčítava. Objavujú sa najmä pri spustení motora a občas ich zahliadneme aj počas prevádzky. Z tohto pohľadu môžeme konštatovať, že ide o neškodné iskry. Všetky ďalšie iskry okrem týchto môžeme pozorovať ako nadmerné iskrenie a líšia sa najmä farbou:

Červené alebo oranžové iskry (obr. 4) sú najčastejšie. Objavujú sa pri preťažení motora, spôsobujú nadmerné opotrebenie kief a nadmerne zaťažujú aj komutátor – tečú nimi totiž nadmerné prúdy. Stačí, aby náradie pokračovalo v práci v nominálnych otáčkach a nič sa nedeje.

Iskry modrej farby, jasné a hlučné, spravidla naznačujú vážnu poruchu komutácie, extrémne urýchľujú opotrebovanie kief a poškodzujú komutátor. Je čas na kontrolu stavu kief a opotrebenia komutátora.

Zelené iskry sú obvykle objemné (hrubé), vždy sprevádzané horením a teda aj dymom, naznačujú vážnu poruchu v prevádzke stroja a predchádzajú spáleniu izolácie časti vinutia a/alebo lamiel komutátora. Nemôžeme urobiť nič iné, iba prestať pracovať a dať si skontrolovať náradie.

Iste, nemôžeme neustále sledovať, či sú iskry v poriadku. Prirodzeným dobrým zvykom každého remeselníka, ktorý vezme ráno náradie do ruky, by však mal byť krátky pohľad na toto miesto.

Nezvyčajný zápach

Okrem iskier môžeme zrakom spozorovať dym, aj keď skôr ako zrakom ho zacítime čuchom – vtedy ešte nemusí byť neskoro.

Viditeľný dym je však neklamným znakom, že niečo v náradí horí a pravdepodobne ide o neodvratné poškodenie. Toto je možné s kľudným svedomím vyhodnotiť ako nezodpovedný prístup pracovníka – keď je jeho čuch v poriadku, mohol si zápach všimnúť pred tým, ako si všimol viditeľný dym.

Nebojme sa občas „pričuchnúť“ k ventilačnému otvoru, z ktorého vychádza teplý vzduch. Toto je miesto, kde najskôr odhalíme možný signál. Skúsme si zapamätať, ako „vonia“ vzduch na výstupe z bezchybne pracujúceho motora.

Iste, môžeme sa baviť o tom, čo je vôňa a čo je zápach. Benzín pri tankovaní niekomu vonia a niekto to vyhodnotí inak. Nemyslím si však, že by horiaci skrutkovač Milwaukee (obr. 5) niekomu voňal.

Obr. 5. Milwaukee horí

Obr. 5. Milwaukee horí

Obr. 6. Poškodený komutátor (A), zhorená izolácia (B) a spínač (C), spálené gumové puzdro ložiska (D)

Obr. 6. Poškodený komutátor (A), zhorená izolácia (B) a spínač (C), spálené gumové puzdro ložiska (D)

Zápach z elektrického ručného náradia môže byť rôzneho charakteru. Spôsobujú ho napríklad príliš krátke alebo rádiusu nezodpovedajúce uhlíkové kefy, poškodený komutátor (obr. 6 A), zhorená izolácia vinutia rotora a/alebo statora (obr. 6 B). Často cítime zápach pálenia plastového puzdra spínača (obr. 6 C). Je spôsobený skratom medzi kontaktmi zanesenými kovovými nečistotami z nasávaného vzduchu.

Niekedy zase cítime výrazný zápach podobný zápachu spálených vlasov alebo nechtov – to „horí“ kryt náradia alebo je nadmerne prehriate ložisko (obr. 6 D) s gumovým puzdrom.

Najčastejšie však ide iba o horúci vzduch, v ktorom je cítiť „niečo nečisté“ a príčinou je väčšinou preťažovanie náradia. Zachytenie práve takéhoto zápachu je kľúčové pre zachovanie dlhej životnosti stroja. Sprievodným javom je teplý plášť (plastový kryt náradia), ktorý však znamená, že vo vnútri je už horúco.

Zmena zvuku

Zákernosť tohto symptómu spočíva v tom, že často dochádza k pomalej a plynulej zmene zvuku stroja, ktorú si nemusíme vždy hneď všimnúť práve preto, že zmena je na začiatku nepatrná a intenzita rastie postupne. Aj žaba, ktorú dáme do studenej vody, si privyká na postupne zvyšujúcu sa teplotu bez toho, aby si niečo všimla.

Pomalú a plynulú zmenu zvuku najčastejšie spôsobuje postupné opotrebenie ložísk, ozubených prevodov či postupné skracovanie uhlíkových kief najmä tesne pred ich nutnou výmenou. Takéto poruchy však patria obvykle do kategórie prirodzeného opotrebenia.

Typickým pre veľmi opotrebované ložiská je dunivý, hlasný a hlboký zvuk tak trochu podobný hromu, pískanie podobné dlhému hvizdu na píšťalke zase napovedá o korózii alebo nedostatku mazacieho tuku ložiska.

Oproti tomu náhlu zmenu zvuku si všimneme oveľa ľahšie. Rovnomerný, tichý a „pekný“ chod stroja sa zrazu zmení na stroj vydávajúci rôznorodé zvuky.

Môžu ho spôsobiť napríklad:

 • uhlíkové kefy - ostali visieť kvôli nečistotám v držiaku kief. Sprievodným javom je nadmerné iskrenie a zvuk podobný prskavke.
 • ozubené prevody (obr. 7) - poškodenie jedného alebo viacerých zubov. Počujeme rapotavý zvuk podobný zvuku rapkáča, dochádza k prerušovanému rotačnému pohybu vretena alebo aj k úplnému zastaveniu pracovného nástroja pri zaťažení.
 • ozubené prevody - vniknutie cudzieho predmetu. Počujeme škrípanie alebo hrkotanie.
 • ložiská - uvoľnené alebo poškodené diely v zostave ložiska vydávajú praskavý zvuk
Obr. 7. Poškodenie ozubení v prevodovke motora

Obr. 7. Poškodenie ozubení v prevodovke motora

Do tejto kategórie patrí aj kolísanie otáčok motora, môžeme ich nazvať aj ako nepravidelný chod motora. Prejavuje sa často už pri chode naprázdno, niekedy však iba pri záťaži. Skrátka, motor nepracuje rovnomerne - pravidelne alebo nepravidelne „pulzuje“ aj pri rovnomernej alebo žiadnej záťaži. Nepleťme si nepravidelný chod s prirodzeným javom, kedy napríklad pri skrutkovaní alebo vŕtaní je motor zaťažený nerovnomerne počas jedného pracovného úkonu.

Posledným z tejto kategórie symptómov je prerušovaný chod motora. Väčšinou je spôsobený nestabilným kontaktom, najčastejšie poškodenou prívodnou šnúrou alebo vypínačom.

Prehrievanie a zvýšená hladina vibrácií

Prehrievaním náradia sa poškodzuje motor a mechanické časti náradia. Je sprievodným javom pri väčšine vyššie uvedených symptómoch. Pravda, ak neustále pracujeme v rukaviciach, často prehrievanie nepostrehneme. Ak sme však aspoň trocha pozorní, prehrievanie si môžeme všimnúť aj na základe iných príznakov, napríklad nezvyčajného zápachu. Prevenciou je pravidelná údržba – čistením predídeme zaneseniu ventilačných štrbín a usadaniu nečistôt vo vnútri plastového krytu náradia a v prieduchoch pre prúdenie chladiaceho vzduchu.

Zvýšenú hladinu vibrácií cítime aj v rukaviciach. Sťažujú nám prácu, v rukách nám brní (cítime mravenčenie) a väčšinou ide o sprievodný jav vyššie uvedených signálov. Ich príčinou sú najmä poškodené alebo opotrebované ložiská pohyblivých častí náradí, a to najmä rotora, ozubených prevodov alebo systému upínania nástroja. Intenzita vibrácií je závislá od rozsahu poškodenia. No a samozrejme - najmä pri elektrických ručných náradiach pracujúcich s rotačnými nástrojmi (rezné a brúsne kotúče, vrtáky a pod.) je často zdrojom vibrácií nevyvážený nástroj...

Žiadny symptóm je tiež symptóm

Keď nič nezvyčajné nepozorujeme, náradie posielame na servisnú prehliadku len z preventívnych dôvodov. Avšak v prípade, že náradie je už nefunkčné, je dôležité vedieť nielen to, čo sa dialo pred poruchou, ale aj to, že sa „nič nedialo“.

Je iba veľmi málo porúch, ktoré vzniknú „z ničoho nič“ – aj keď sa občas aj také stávajú. Brúska sa zrazu nedá zapnúť, kladivo včera vŕtalo a dnes už nie... Niekedy aj žiadny signál môže byť dôležitým signálom.

Súčasťou kvalifikovanej diagnózy je aj informácia, aké operácie sa s náradím vykonávali – čo sa rezalo, vŕtalo alebo skrutkovalo. Skrátka, aký materiál a s akým nástrojom sa opracovával a to najmä v čase, keď sa prejavili symptómy alebo náradie prestalo pracovať.

Záver

Cieľom tohto článku bolo oboznámiť vás s najčastejšími symptómami, s ktorými sa môžete pri práci s elektrickým ručným náradím stretnúť a vysvetliť, čo všetko je dobré si všímať, aby sa zabránilo zbytočným a nákladným opravám. Servisná štatistika je neúprosná. Viac ako 90% opráv by nemuselo byť alebo by boli výrazne menej nákladné, keby si obsluha viac všímala symptómy a vykonávala sa pravidelná údržba.

Spozorované symptómy je dôležité posunúť do autorizovaného servisného strediska. Našou odmenou pre Vás bude nielen kvalitná a včasne vykonaná oprava, ale aj kvalifikované doporučenie pre ďalšiu prácu – to preto, aby sa znížila pravdepodobnosť opakovania práve odstránenej poruchy. Tak ako lekár - aj my doporučíme, čo treba a čo netreba robiť – potom je už na „pacientovi“, či to tak bude robiť alebo nie.

Elektrické ručné náradie je stroj, ktorý potrebuje – tak ako ľudský organizmus – priebežnú údržbu. Aj organizmus človeka, ktorý sa o seba nestará, má škodlivé návyky, málo spí alebo sa nezdravo stravuje sa opotrebuje predčasne...

Kľúčové slová: poruchy elektrického náradia, servis náradia, iskrenie, dym, zmeny zvuku náradia, prehrievanie náradia, zmena hladiny vibrácií náradia

Zdroje:
Interné technické a školiace materiály spoločnosti HERMAN
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tri_múdre_opice
https://www.grainger.com/know-how/equipment/kh-diagnosing-power-tool-problems
http://www.lfc554.ru/download/be16gb/ae1633gb.pdf
https://www.bedbathandbeyond.com/Home-Garden/See-Hear-Speak-No-Evil-Monkey-Family-Hi-Line-Exclusive/33312933/product.html?option=62173902


Získať kupón v hodnote 10 € je jednoduché:

1. Ohodnoťte článok
Pridať recenziu

2. Odpovedzte správne na otázky z článku
Spustiť kvíz

Recenzie článku

 1. Iveta Šestáková

  velmi cenne informacie

 2. Oliver

  Poučné čítanie

 3. Iveta Potočná

  vela veci sa clovek dozvie z clankov

 4. Mária Vajda Susányi

  super informacie

 5. Ján Hubay

  zaujimavy clanok a vela veci som ani nevedel

 6. Renáta Kršňáková

  Poučné ;)

 7. Silvia Hanzelová

  zaujímavé a poučné

 8. Martin Petrenko

  Kvalitný nielen po obsahovej, ale aj po formálnej stránke.

 9. Marian

  Veľmi poučný článok...súhlasím

 10. Marian

  Veľmi dobre povedane....súhlasím

 11. Bohuš

  poučne čitanie

Ďalšie články

Zvoľte si Vašu krajinu
Zvoľte krajinu, kam chcete doručiť Vašu objednávku.
×