Rýchly kontakt

Odber noviniek

Profil osoby podľa par.7


Názov organizácie:         Herman Slovakia Distribution s.r.o. 
IČO: 44986823
Sídlo organizácie: Němcovej 30, 042 18 Košice
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Kováčová Kuchtová
Telefón: +421 902894046
E-mail: kovacova@herman.sk
Internetová stránka: http://www.herman.sk

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. zriadením inovatívnej výroby rezných. nástrojov

 

 

1.1.2014: Základné údaje o zrealizovanom projekte

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. zriadením inovatívnej výroby rezných nástrojov
Vytvorenie inovatívneho výrobného postupu a tvorba pracovných miest v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. zakúpením modernej inovatívnej technológie. 

"Projekt bol spolufinancovaný z ERDF"
„Investícia do Vašej budúcnosti“ 

Miesto realizácie projektu: Mokrá Lúka 226, 05001 Revúca
Názov a sídlo prijímateľa - Herman Slovakia Distribution s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice, Slovenská republika
Dátum začatia projektu 30.5.2014
Dátum skončenia projektu  4.11.2015


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

 

logo opkrh                znak EU

   


www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku 2.137.500,00 EUR


top