Rýchly kontakt

Odber noviniek

 

Profil osoby podľa par.7


Názov organizácie:         Herman Slovakia Distribution s.r.o.
IČO: 44986823
Sídlo organizácie: Němcovej 30, 042 18 Košice
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Kováčová Kuchtová
Telefón: +421 902894046
E-mail: kovacova@herman.sk
Internetová stránka: http://www.herman.sk

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. zriadením inovatívnej výroby rezných. nástrojov

 

 

1.1.2014: Základné údaje o zrealizovanom projekte

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. zriadením inovatívnej výroby rezných nástrojov
Vytvorenie inovatívneho výrobného postupu a tvorba pracovných miest v spoločnosti Herman Slovakia Distribution s.r.o. zakúpením modernej inovatívnej technológie.

"Projekt bol spolufinancovaný z ERDF"
„Investícia do Vašej budúcnosti“


Miesto realizácie projektu: Mokrá Lúka 226, 05001 Revúca
Názov a sídlo prijímateľa - Herman Slovakia Distribution s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice, Slovenská republika
Dátum začatia projektu 30.5.2014
Dátum skončenia projektu  4.11.2015


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).


http://files.artco.sk/200000839-1aefb1be94/logo-opkahr.jpg        http://europskaunia.sulik.sk/files/2012/10/europska-unia-v-kocke.jpg

  


www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku 2.137.500,00 EUR


GALÉRIA
top