Rýchly kontakt

Odber noviniek

Obchodné podmienky

I. Objednávka


Predmet objednávky

• predmetom objednávky može byť ktorýkoľvek výrobok uvedený v aktuálnom katalógu výrobkov


Spôsob objednávania


• emailom: herman@herman.sk
• telefonicky: +421/800 196 296, +421/58/44 22 248
• prostredníctvom obchodného zástupcu


Obsah objednávky

• za účelom kvalitného spracovania obchodného prípadu musí objednávka obsahovať:


- objednávacie číslo tovaru
- názov objednaného tovaru
- množstvo objednaného tovaru
- jednotkovú cenu
- požadovaný spôsob dopravy
- kmeňové údaje odberateľa (názov, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, IČO, IČ DPH, DIČ, tel/fax)


Potvrdenie objednávky

• po potvrdení je prijatá objednávka záväzná, zmeny možno realizovať len na základe vzájomnej dohody dodávateľa a  odberateľa


Stornovanie objednávky

• pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený faktúrovať náklady spojené so spracovaním
a následným stornovaním uvedenej objednávky


II. Dodacie podmienky

štandardne sú objednávky prijaté v pracovných dňoch do 14:00 hod. doručené zákazníkovi prostredníctvom prepravnej služby do 24 hodín v rámci SR a do 48 hodín v rámci CR

• náklady na dopravu objednaného tovaru, pri dodržaní hodnoty minimálnej objednávky 100,-Eur bez DPH znáša dodávateľ - Herman Slovakia Distribution s.r.o.
• dodávateľ si vyhradzuje právo faktúrovať k tovaru položku dopravné a balné v prípade, ak dôjde k výrazným zmenám cien služieb a tovarov


III. Platobné podmienky

pre stálych zakazníkov platba faktúry s dohodnutou dobou splatnosti


IV. Riešenie reklamácií

• každá reklamácia je odborne posúdená a zákazník je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania


V. Servisné stredisko značky HERMAN a HARD

• záručné a pozáručné opravy náradí HERMAN a HARD zabezpečuje servisné stredisko HServis s.r.o Revúca tel: +421/903 576 626, +421/903 821 740


VI. Záverečné ustanovenia

• všetky dodavateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka

Tovar zostáva majetkom firmy HERMAN Slovakia Distribution s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.top